Phù Thủy Blair – The Blair Witch (23.09.2016)


Giới thiệu

Nội dung phim Phù Thủy Blair (tựa gốc: Blair Witch): Một nhóm sinh viên liều lĩnh xâm nhập vào khu rừng Black Hills ở Maryland Ðể tìm hiểu những bí mật xung quanh vụ mất tích bí ẩn của ngẲời chị gái của một thành viên trong nhóm, tên là Heather. Heather ÐẲợc cho là Ðã có sự liên kết với Phù thủy Blair sau khi biến mất một cách kỳ lạ 15 năm trẲớc. Ban Ðầu, cả nhóm tràn Ðầy hy vọng, nhất là khi có một cặp Ðôi ngẲời Ðịa phẲẨng Ðề nghị ÐẲợc làm hẲớng dẫn. NhẲng khi Ðêm xuống, giữa khu rừng Ðầy gió Ðộc, cả nhóm bị Ðe dọa bởi những Ðiều bất ngờ Ðến kinh hoàng. Và rồi, họ nhận ra rằng huyền thoại Phù thuỷ Blair là có thật và tàn Ðộc hẨn những gì họ có thể tẲởng tẲợng.

Chi tiết phim