Mầm Chết – Viral (29.07.2016)


Giới thiệu

Nội dung phim Viral: Sau sự bùng nổ của một lọa virus đã xóa sổ hầu hết nhân loại, Emma và em gái của mình là Stacey bị mắc kẹt trong vùng dịch bệnh, và khi Stacey bị nhiễm bệnh Emma buộc phải đứng giữa sự lựa chọn hoặc bảo vệ em gái hoặc sống sót với virus…

Chi tiết phim