Lời mời kết bạn
Hộp thư
trailer / clip
Vui lòng chờ load Video

Lượt xem:
 
  1

Fast & Furious 6 (24/05/2013)

Đặc vụ Hobbs phải nhờ đến Dom và nhóm của anh giúp sức trong cuộc vây bắt 1 băng đảng do Owen Shaw cầm đầu. Đổi lại, Dom muốn một bản lý lịch "sạch sẽ" cho mọi người trong đội.


Bình luận của bạn
(Bạn cần Đăng nhập để bình luận nhé!)