Hình Nhân

Gieo nhân nào thì phải gặt quả ấy – Ác giả ác báo. Tình yêu không phải là dạng vật chất để có thể cân đo đong đếm. Nó là …

Broken Vows

Broken Vows kể về Tara, một phụ nữ xinh đẹp và có một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng tạo hóa đã trêu đùa cô khi sắp đặt để cô …