Hậu “Tấm Cám :chuyện chưa kể” 365 trở lại

Sau nhiều tháng tạm ngưng hoạt động âm nhạc để tập trung đóng phim “Tấm Cám :chuyện chưa kể”, nhóm 365 chính thức quay trở lại với ca khúc mới mang tên “Và Như Thế”. Việc ra mắt Audio ca khúc “ Và như thế “ là hoạt động đầu tiên trong dự án “ 365: chúng tôi đã trở lại ”

  • 1