Jian Bing Man

Bộ phim là câu chuyện về một anh chàng thanh niên xuất thân từ một gia đình nghèo  tại Jianbing. Và bỗng trở thành anh hùng nổi danh chỉ vì …