Điệp Vụ Milano

Lưu Đức Hoa và Huỳnh Hiểu Minh có sự xuất hiện ấn tượng trong loạt ảnh đầu tiên của dự án điện ảnh bom tấn “Điệp Vụ Milano”. Trong vai …