Bố Già Sát Thủ

Nội dung phim Bố Già Sát Thủ (tựa gốc: Blood Father): Bị sập bẫy bởi tên bạn trai nghiện ngập vô nhân tính cầm Ðầu băng Ðảng chuyên tống tiến, …

  • 1