Nhật Ký Ám Ảnh

Nội dung Nhật Ký Ám Ảnh (tựa gốc: The Adderall Diaries): Nhà văn Stephen Elliott theo đuổi một vụ án giết người tàn ác gợi nhớ đến vài rắc rối trong …