Bóng Ma Ký Ức

Bộ phim được ví như một cuộc tiểu phẫu Libby Day, người phụ nữ khác biệt – mang trong mình một quá khứ tối đen, và một tương lai là …