Tèo em, Tí anh

Hãy tưởng tượng bạn cần đi một chuyến đi xa quan trọng, quan trọng đến mức nếu thất bại bạn sẽ phải sống trong ân hận cả đời. Và điều …