Sám Hối

Người đảm nhiệm vị trí đạo diễn của bộ phim là Peter Hiền. Đối với khán giả Việt Nam, có thể cái tên Peter Hiền chưa mấy quen thuộc. Nhưng …

  • 1