John Goodman

john_goodman_300x400_81.jpeg

John Goodman

 Goodman sinh ra ở St. Louis, Missouri vào ngày 20/6/1952. Mẹ của ông, Virginia Roos là một kế toán cửa hàng và bồi bàn; còn cha của ông, Leslie Francis …

Thông tin cá nhân

Tên khai sinh
John Stephen Goodman
Nơi sinh
St. Louis, Missouri
giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Diễn Viên
Khu vực
Hollywood
Phim đã tham gia
The Internship,Revenge of the Nerds

Giới thiệu

 Goodman sinh ra ở St. Louis, Missouri vào ngày 20/6/1952. Mẹ của ông, Virginia Roos là một kế toán cửa hàng và bồi bàn; còn cha của ông, Leslie Francis Goodman, là một công nhân đã mất vì bệnh tim vào năm 1954. Ông có một người chị, Eilsabeth Horvarth và một người anh, Leslie. Ông gốc Anh, Welsh và Đức.

Hình ảnh

Tin tức liên quan