Tỉnh / Thành phố
Cụm rạp

Lotte Cinema Vinh

Thông tin chi tiết

Tầng 5, Vinh Recreation Center, số 1 Phan Bộ Châu, Lê Lợi, TP Vinh

Lotte Cinema Vinh
Địa chỉ: Tầng 5, Vinh Recreation Center, số 1 Phan Bộ Châu, Lê Lợi, TP Vinh