Tỉnh / Thành phố
Cụm rạp

Lotte Cinema Việt Trì

Thông tin chi tiết

Địa điểm: Lotte Cinema Việt Trì – Tầng 5 Vincom, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Hotline: 0210 3868 393
4 phòng chiếu – 545 ghế

Lotte Cinema Việt Trì
Địa chỉ: Tầng 5 Vincom, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 3868 393

Giá vé

Price-List 2015 (Viet Tri)

Bản đồ

Lotte Cinema Việt Trì
43148Tầng 5 Vincom, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ