Tỉnh / Thành phố
Cụm rạp

Lotte Cinema Thăng Long

Thông tin chi tiết

Địa chỉ: Tầng 3, BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (043) 9454 999
4 phòng chiếu, 601 ghế

Lotte Cinema Thăng Long
Địa chỉ: Tầng 3, BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (043) 9454 999

Giá vé

6d77954f-e5f0-4569-b28d-61f8595507cc_372_205

Bản đồ

Lotte Cinema Thăng Long
52148Tầng 3, BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội