Tỉnh / Thành phố
Cụm rạp

Lotte Cinema Thái Bình

Thông tin chi tiết

C0ming-Soon

Tổ hợp TTTM Vincom Plaza Lý Bôn – Thái Bình, số 460 đường Lý Bôn, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình

Lotte Cinema Thái Bình
Địa chỉ: Tổ hợp TTTM Vincom Plaza Lý Bôn – Thái Bình, số 460 đường Lý Bôn, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình