Tỉnh / Thành phố
Cụm rạp

Lotte Cinema Mỹ Bình – Long Xuyên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ: Lotte Cinema Mỹ Bình Long Xuyên – Tầng 5 Vincom, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 076 247 9266
4 phòng chiếu – 681 ghế

Lotte Cinema Mỹ Bình – Long Xuyên
Địa chỉ: Tầng 5 Vincom, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 076 247 9266

Giá vé

Price-List 2015 (My Binh Long Xuyen)

Bản đồ

Lotte Cinema Mỹ Bình – Long Xuyên
43142Tầng 5 Vincom, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang