Tỉnh / Thành phố
Cụm rạp

Lotte Cinema Đồng Nai

Thông tin chi tiết

Hệ thống âm thanh: Dolby 7.1

 

Lotte Cinema Đồng Nai