Tỉnh / Thành phố
Cụm rạp

Galaxy Nguyễn Du

Thông tin chi tiết

Hệ thống âm thanh: Dolby Digital


Galaxy Nguyễn Du
Địa chỉ: 116 Nguyễn Du, Quận 1
Điện thoại: (08) 3823 5235

Giá vé

bang_gia_ve_rap_galaxy_nguyen_du_2d_1.jpg
bang_gia_ve_rap_galaxy_nguyen_du_3d_14.jpg
bang_gia_ve_rap_galaxy_nguyen_du_3d_ngay_le_40.jpg

Bản đồ

Galaxy Nguyễn Du
1847116 Nguyễn Du, Quận 1