Tỉnh / Thành phố
Cụm rạp

Galaxy Nguyễn Du

Thông tin chi tiết

Hệ thống âm thanh: Dolby Digital


Galaxy Nguyễn Du