Tỉnh / Thành phố
Cụm rạp

EMPIRE CINEPLEX: RẠP PHIM ĐẾ CHẾ

Thông tin chi tiết

Hệ thống âm thanh: Dolby Digital 7.1

 

EMPIRE CINEPLEX: RẠP PHIM ĐẾ CHẾ