Tỉnh / Thành phố
Cụm rạp

Dân Chủ Cinema

Thông tin chi tiết

Hệ thống âm thanh:

Vì rạp Dân Chủ nằm trên trục đường chính của thủ đô nên thường xuyên bị tắc đường, cũng như khó khăn trong việc di chuyển hoặc gửi xe.

Dân Chủ Cinema