Hậu Trường Phim

Vé miễn phí

Vé miễn phí

Hậu Trường Phim

Vé miễn phí

Vé miễn phí

Rạp

Lotte Cinema Landmark

Địa chỉ: Tấng 6 Parkson, Tòa nhà Keangnam, E6 Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy
Số điện thoại: (04) 3837 8035

Vé miễn phí

Review Phim

Review Phim