Vé miễn phí

Vé miễn phí

Hậu Trường Phim

Hậu Trường Phim

Hậu Trường Phim

Hậu Trường Phim

Hậu Trường Phim

Rạp

BHD Star Cineplex ICON 68

Địa chỉ: Lầu 3-4, Tòa nhà Bitexco, Số 2 đường Hải Triều, Q.1
Số điện thoại: (08) 6267 0670

Premiere

Vé miễn phí